che ' anies

NAMA: SITI NORANES BINTI MOHD NOOR
UMO: 22 TAHUN
TARIKH LAHIR: 14/FEBUARI/1989
ALAMAT: LOT 221 KAMPUNG PADANG PAK AMAT,
16800 PASIR PUTEH,
KELANTAN
KEJE: JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA,PUTRAJAYA (JPA)
ANAK KE 9 DARI 10